Vitajte v projektovej a poradenskej kancelárii Trive!

Zaoberáme sa poskytovaním služieb v odbore technické zariadenia budov:

 • Vypracovaním všetkých stupňov projektovej dokumentácie pre vykurovanie, chladenie, vetranie a zdravotechniku
 • Vypracovaním cenových ponúk pre vykurovanie, chladenie, vetranie a zdravotechniku
 • Poradenskou činnosťou v odbore technické zariadenia budov

Vieme, čo potrebujete:

 • Nezávislú projektovú a poradenskú kanceláriu pre technické zariadenia budov
 • Poradenstvo o efektívnom využívaní energií
 • Komplexné inovačné riešenia s ohľadom na životné prostredie
 • Ekonomické výsledky
 • Individuálne riešenia

A preto Vám ponúkame:

 • Inovačné a konštruktívne riešenia pre vykurovanie, chladenie, vetranie a zdravotechniku
 • Odborné znalosti pri poradenstve a projekcii v odbore technické zariadenia budov
 • Moderné riešenia s ohľadom na efektívne využitie energií (obnoviteľné zdroje energií)
 • Zohratý tím

Kontakt:

Trive, s.r.o.
Tatranská 82, 841 06 Bratislava

Ing. Peter Minarovský | minarovsky@trive.sk | +421 908 166 019

Ing. Rastislav Hoďovský | hodovsky@trive.sk | +421 904 573 187

IČO: 45 245 517
DIČ: SK2022915268
Bankové spojenie: Tatra banka, č.ú. 2924826901/1100
Spoločnosť zapísaná v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 61060/B.

© 2020 Trive, s.r.o.